Modell A – För en kassa

Ingen extern nätdel, drivs via usb.
Kan drivas med seriell koppling för kassaregister 5-36 volt. Kan även drivas med extern strömkälla, om seriell koppling saknar strömmatning.

Då tekniken blir mindre

Blir även den tekniska delen större, nu finns våra kontrollenheter med lagring från 32 000 000+ poster med minnen från 8Gb upp till 128Gb kapacitet.

Molnserver

Du kan även koppla din utrustning till PosPlus kontrollenhet genom vår Molnserver-tjänst.

Lokal server

Du kan även använda PosPlus (Modell C) med en egen lokal server.

Bluetooth-anslutning

PosPlus kan anslutas till ett mobilt kassaregister via Bluetooth.

Kontrollenheten för en kassa

Modell A - För en kassa via USB

ngen extern nätdel, drivs via usb.
Kan drivas med seriell koppling för kassaregister 5-36 volt.
Kan även drivas med extern strömkälla, om seriell koppling saknar strömmatning.

Distributörer

[email protected]
Tel: 08-50 10 84 00

[email protected]
Tel: 08-12 14 00 00

[email protected]
Tel: 08-525 009 99